FIZJOTERAPIA STAWÓW SKRONIOWO – ŻUCHWOWYCH

Terapia stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) wymaga współdziałania specjalistów różnych dziedzin medycznych: stomatologa, fizjoterapeuty i psychologa.

Stawy skroniowo-żuchwowe są elementami Układu Ruchowego Narządu Żucia (URNŻ). URNŻ odpowiada za ważne czynności życiowe – gryzienie, żucie pokarmu, połykanie, mowę, wyrażanie emocji. W skład URNŻ poza stawami skroniowo-żuchwowymi (SSŻ), wchodzą mięśnie i zęby. Aby URNŻ prawidłowo funkcjonował, wszystkie jego elementy muszą być sprawne. Dysfunkcja któregoś z elementów powoduje zachwianie równowagi w całym układzie żucia. W większości przypadków, dysfunkcje mają przyczyny psychogenne, związane ze stresem, nerwicami czy stanami depresyjnymi, Niekiedy przyczyną schorzeń stawówo skroniowo żuchwowych nieprawidłowości w obrębie zgryzu.

Dysfunkcje stawów skroniowo- żuchwowych muszą być diagnozowane i leczone w kontekście całego układu ruchowego narządu żucia.

Celem terapii jest: likwidacja lub zmniejszenie dolegliwości bólowych, przywrócenie prawidłowej funkcji mięśni i stawów, normalizacja napięcia mięśniowego, przywrócenie prawidłowej ruchomości żuchwy, zmniejszenie trzasków i przeskakiwania, poprawa koordynacji układu mięśniowo-nerwowego.

Wskazaniem do terapii stawów skroniowo-żuchwowych są:

 • ból okolic stawów skroniowo-żuchwowych,
 • ból mięśni w obrębie twarzy, głowy i szyi,
 • ból zębów bez przyczyny stomatologicznej,
 • bruksizm (patologiczne tarcia zębami żuchwy o zęby szczęki),
 • ból i uczucie cierpnięcia, mrowienia,
 • upośledzenie czucia po jednej stronie twarzy,
 • towarzyszące bólowi trzaski w stawie, przeskakiwanie przy ruchu żuchwy,
 • szum uszny, niedosłuch,
 • zaburzenia widzenia, łzawienie oka,
 • planowane „duże” działania ortodontyczne i protetyczne, w wyniku których mogą ujawnić się
 • dysfunkcje stawu,
 • urazy i stany po operacji w obrębie narządów żucia.

Do pracy w naszej klinice zaprosiliśmy doświadczonych specjalistów z zakresu leczenia schorzeń UNRŻ, i stworzyliśmy unikalny zespół medyczny osiągający niebywałe sukcesy w leczeniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych.