Znieczulenia

Dbając o komfort pacjenta stosujemy znieczulenia miejscowe i ogólne. Znieczulenia ogólne wykonywane jest przez profesjonalny zespół anastezjologiczny.

Jest ono idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku pacjentów dorosłych , jak i dzieci z przykrymi doświadczeniami w kontaktach stomatologicznych. W czasie takiego znieczulenia na życzenie pacjenta wykonujemy kompleksowe leczenie stomatologiczne.

Dla pacjentów szczególnie wrażliwych na ból polecamy także sedację wziewną, czyli tzw. „gaz rozweselający”.