Technologie

KODAK 9000 C 3D – system łączący trzy różne technologie. To doskonałe i kompletne narzędzie do różnorodnych zastosowań diagnostycznych : zdjęć pantomograficznych oraz obrazowania 3D. Zastosowanie zaawansowanych technologii zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz niską dawkę promieniowania.

Aparat RTG – służy do wykonywania zdjęć punktopwych (konkretnie jednego zęba).

Radiowizjografia – pozwala na wykonanie bezpośrednio w gabinecie bezpiecznego zdjęcia cyfrowego (minimalna dawka promieniowania 10-krotnie mniejsza niż kliszy) i daje możliwość kontroli każdego etapu w leczeniu endodontycznym , co gwarantuje wysoką skuteczność leczenia.

Kamera wewnątrzustna – za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania komputerowego ułatwia ocenę stanu jamy ustnej nie tylko lekarzowi, ale również samemu pacjentowi, który widzi to na ekranie monitora Mikroskop – jest urządzeniem gwarantującym najwyższy standard w zakresie jakości systemu optycznego. Umożliwia doskonałą widoczność podczas leczenia kanałowego, lokalizację wąskich kanjałów, pokonywanie niedrożności w kanale korzeniowym, podnosi jakość wykonywanej pracy, zapewnia precyzję podczas prac kosmetycznych oraz ułatwia postawienie diagnozy.

Sedacja wziewna – urządzenie pozwalające na pełny relaks w trakcie zabiegu stomatologicznego. Jest to tzw.”gaz rozweselający”, który wprowadza pacjenta w stan odprężenia, uzyskany w czasie wdychania podtlenku azotu. Ma działanie znieczulające. Metoda ta najlepiej sprawdza się w leczeniu dzieci, młodzieży, a także pacjentów bardzo wrażliwych na ból.